אביאל ושות' - משרד רואי חשבון

דיווח הכנסות מחו"ל

משרד רואי חשבון אביאל ושות' מתמחה בחברות קטנות ובינוניות במגוון תחומים, בין היתר שירותי מס, פירוק חברות, ייעוץ פיננסי, סיוע וייעוץ בהשגת משכנתא, ועוד. 

 

רואי החשבון באביאל ושות' ישמחו להעמיד לשירותכם את הידע והניסיון המקצועי שלהם בתחומים שונים, כגון ראיית חשבון, ייעוץ בנושאי מס, חוות דעת, ייעוץ וליווי בפירוק חברות ועוד.

בין לקוחות המשרד: חברות היי-טק, בתי השקעות, קבלנים, חברות ייצור ומסחר ונותני שירותים שונים.

אודות
רו"ח יורי אביאל

בראש המשרד עומד רו"ח יורַי אביאל – מומחה במסים, משמש כרו"ח של חברות בפירוק, איגודי מקרקעין, חברות רגילות ויחידים ושל חברות ציבוריות בחו"ל. כמו כן, חבר ועדות המסים של לשכת רואי חשבון.

רואה חשבון יורי אביאל על דיווח הכנסות מחו"ל שלא תרצו להסתיר

בשנים האחרונות תושבים ישראלים רבים נוהגים להשקיע בנכסים ובחו"ל, ולנצל הזדמנויות עסקיות אשר צצות להן מעבר לים.  מלבד השאיפה להגדלת הכנסה שמובנת לכולנו, חלקם של המשקיעים מעדיף לשמור על נכסים אלו "בסוד", ולהימנע מדיווח לרשויות המס בארץ.  לעיתים העדר הדיווח נובע מחוסר ידיעה של בעלי הנכסים לגבי חובת הדיווח בארץ, אלא שהענישה על כך עלולה להיות זהה בחומרתה למקרים בהם קיימת כוונה פלילית.

 

רו"ח יורי אביאל מצהיר: "עליכם לדעת שההכנסות מפעילות מחוץ לישראל חייבות בדיווח לרשויות המס בארץ, ובתשלום מס. אי דיווח לרשויות המס מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר בפועל".

 

 

מהם סוגי ההכנסות בחו"ל המחויבות בדיווח?

 

 

הכנסות מהשכרת נכס בחו"ל: לא מעט מאזרחי ישראל מחזיקים בנכסים במדינות שונות בעיקר בארה"ב ובאירופה, שם מתקבלת תשואה חודשית נאה עבור השכרת הנכסים. תשואה זו מחויבת בתשלום לרשויות המס בישראל.

 

ישנם שני מסלולים לתשלום מס על רווחי השכרת נכסים:

 

המסלול הראשון : מסלול מיסוי רגיל של תשלום בשיעור המס השולי של המשקיע מסך כל ההכנסות מהשכירות, בניכוי כל ההוצאות הנלוות. במקרה זה בעל הנכס יקבל זיכוי בגין המיסים ששילם על ההכנסות מהשכרת הנכס בחו"ל. גובה הזיכוי שיקבל עשוי להשתוות לגובה המס בארץ על ההכנסות מהשכרת נכס בחו"ל.

 

המסלול השני, שהוא מסלול מופחת: שיעור המס עומד על 15% בתנאי שבעל הנכס לא יתבע קיזוז על הוצאות או הפסדים, למעט הוצאות פחת. כמו כן, יאלץ לוותר על פטור ממס. מסלול זה מיועד למשקיעים פרטיים בלבד.

 

הכנסות מדיבידנד בחו"ל שיעור המס נקבע לפי מועד תשלום הדיבידנד:

אם מועד התשלום חל עד תום  שנת 2006 , שיעור המס עומד על 35%.

אם מועד התשלום חל בשנת 2007 ואילך, שיעור המס עומד על 25%.

 

רווחי הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בחו"ל:

אזרחי ישראל הסוחרים בניירות ערך בבורסות בחו"ל, ישלמו מס של 35% על הרווח הריאלי של עסקת המכירה אם זו התבצעה עד תום שנת 2006. החל משנת 2007 ואילך שיעור המס יעמוד על 15%.

 

הכנסות מריבית מפיקדונות בבנקים בחו"ל: שיעור המס עומד על 15%.

יורי אביאל מסכם שכל המחזיק נכסים בחו"ל, כולל חשבונות בנקים וניירות ערך, רצוי שימהר לדווח לשלטונות המס לפני שאלו יגיעו אליהם.